พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้การใช้ประโยชน์กากของเสีย
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้การใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสีเขียว
บุคลากร
ผลงาน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ผลการดำเนินงานของทั้ง 3 ศูนย์ดังวีดีโอต่อไปนี้
1. วีดีโอ "บ้านแม่ยางมิ้นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย" คลิิกที่นี่
2. วีดีโอ "บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่" คลิกที่นี่
3. วีดีโอ "บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่" คลิกที่นี่

Update March17,2014
Update March24,2014
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ สำหรับงานการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
   ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ สำหรับงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.oo  - ๑๒.oo น.
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อน ปี ๒๕๕๖ โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Update March13,2014
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการออกแบบระบบการกำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน  2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร (เกาะเสม็ด) จังหวัดระยอง
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร : 038-619-058   (คุณสุริยะ  ศิริวัฒน์) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
โทรศัพท์ 02-942-8410 ต่อ 106 โทรสาร 02-942-8410 ต่อ 101 หรือ 111
www.eeec.eng.ku.ac.th  หรือ  www.rayong-pao.go.th
รายงานสรุปผลการดำเนินการประชุม ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ)
    การจัดประชุม ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร (บนเกาะเสม็ด) โดยมีนางมัณฑนา  แสงศิวะฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทร : 038-619-058   (คุณสุริยะ  ศิริวัฒน์) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
โทรศัพท์ 02-942-8410 ต่อ 106 โทรสาร 02-942-8410 ต่อ 101 หรือ 111
www.eeec.eng.ku.ac.th  หรือ  www.rayong-pao.go.th
ขอเชิญร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ)
        โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑
    วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จัดโดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอบถามข้อมูลได้ที่
 • คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทร : 02-2343593 โทรสาร 02-2343593
 • กำหนดการและรายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

Update April21,2014
Update April23,2014
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน  เปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียว ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2557
    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปทุมธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานี ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น "อุตสาหกรรมสีเขียว" ใน ๕ ระดั
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ผู้ประสานงานโครงการ
 • มาลินี (ปัตย์ : 081-266 0495) / / พัชรนันท์ (มล : 081-755 2218)
 • วีระยุทธ (โจ : 083-064 0976) / มณีรัตน์ (ดาว : 085-157 4624)
Update March4,2014
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (Public Scoping) สำหรับโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (EHIA) ของโรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ที่  30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศาลาวัดทองนพคุณ (วัดบางแสม)   ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประสานงานโดย นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม (นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • โทรศัพท์ 02-9428410 ต่อ 116 โทรสาร 02-9428410 ต่อ 119
 • E-mail :  unchalee71@gmail.com
     สรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมเจ้าท่า
 • ติดต่อ ฝ่ายวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
 • 1278 ถ.โยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 • คุณบัลลังก์ เมี่ยงบัว
 • โทร. 02-2343593 โทรสาร 02-2343593
 • www.md.go.th
 • คุณนวลรัตน์ พรหมสมัย โทร.02-9428410 โทรสาร. 02-9428410 ต่อ 111
 • คลิกที่นี่เพื่อดูไฟล์สรุป
Updated May 21,2014
    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวันอังคารที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารยูนิลิเวอร์ หมู่ที่ 3 โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง
เอกสารประกอบการประชุม
1. ประกาศเชิญ
2. รายละเอียดโครงการ
    สอบถามโทรศัพท์ 02-942-8410 โทรสาร 02-531-1647 หรือ มือถือ 081-303-6846
Updated June 16,2014
    สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (EHIA) โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาวัดทองนพคุณ (วัดบางแสม)  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ผลสรุปฯ คลิกที่นี่
 • ประสานงานโดย นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม (นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • โทรศัพท์ 02-9428410 ต่อ 116 โทรสาร 02-9428410 ต่อ 119
 • E-mail :  unchalee71@gmail.com
Updated June 30,2014
บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด ร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างขอบเขตการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
    โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือของ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด เพื่อเสนอข้อห่วงกังวล และให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง
Updated June 30,2014
Updated June 30,2014
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลโครงการการศึกษาแผนผังการไหลของกากของเสียและรูปแบบการบริหารจัดการของเสีย
    กนอ. และที่ปรึกษา ขอความอนุเคราะห์ท่านหรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลหรือแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกากของเสียที่เกิดขึ้นภายใต้การพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โปรดส่งแบบสอบถามกลับมาภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 นี้ สอบถามกรุณาติดต่อ
- คุณฐิติมา เนียมสำเภา  หมายเลขโทรศัพท์: 0-2942-8410 ต่อ 108  E-mail: khunthi_56@yahoo.com
- คุณสุพิชญา สุขทัศน์  หมายเลขโทรศัพท์: 0-2942-8410 ต่อ 114  E-mail: ryeowook_mim@hotmail.com
- คุณกาญจนา ทัดบัวขำ  หมายเลขโทรศัพท์: 0-2942-8410 ต่อ 119  E-mail: dawedy.aum@gmail.com
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
    โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อา เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม CK.รีสอร์ท ถนนปากพนัง-หัวไทร
สอบถามโทรศัพท์ :กรมเจ้าท่า
โทร.0 2233 1311-8 โทรสาร. 0 2236 7248
อีเมลล์ marine@md.go.th
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือของ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด

    “ขอแจ้งเลื่อนการประชุมรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างขอบเขตการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือของ บริษัท แสงไทยบางปะกง จำกัด จาก วันอังคารที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น วันอังคารที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาตาม่อม  วัดกลางบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ”
Updated July 7,2014
Updated July 9,2014
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างปองกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านนอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 • เอกสารรายงานสรุปผล คลิกที่นี่
 • สอบถามโทรศัพท์ 02-942-8410 โทรสาร 02-531-1647 หรือ มือถือ 081-303-6846
Updated July 16,2014
พิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว / มอบเกียรติบัตร ๓R (Re-Innovation)
    เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงผลสำเร็จโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓R (Re-Innovation) และ โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียวจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องโลตัส ออร์คิด ชั้น ๓ โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ผู้ประสานงานโครงการ
 • ประมวลภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่
 • มาลินี (ปัตย์ : 081-266 0495) / / พัชรนันท์ (มล : 081-755 2218)
 • วีระยุทธ (โจ : 083-064 0976) / มณีรัตน์ (ดาว : 085-157 4624)

Updated July 17,2014
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการประเมิน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (ค๒) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (EHIA) โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • รายละเอียด คลิกที่นี่
 • ประสานงานโดย นางสาวอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม (นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
 • โทรศัพท์ 02-9428410 ต่อ 116 โทรสาร 02-9428410 ต่อ 119
 • E-mail :  unchalee71@gmail.com
Updated July 22,2014
สรุปผลการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
    โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม c.k รีสอร์ท โดยมี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ ปลัดอาวุโส อาเภอปากพนังเป็นประธานเปิดการประชุม
Updated August 8,2014
รายงานสรุปผลการรับฟั˜งความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน และจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค2) ของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ (EHIA) โรงงานผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด (เดือนสิงหาคม 2557)
Updated August 21,2014
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินการและพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
 • ดาวน์โหลด กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม แบบตอบรับ และแผนที่ คลิกที่นี่
 • ผู้ประสานงานโครงการ คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ โทรศัพท์ 0-2942-8410 ต่อ 106 , 114
 • โทรสาร 0-2942-8410 101 , 111
 • www.eeec.eng.ku.ac.th/Zerowaste
Updated December12,2014
The Memorandum of Understanding Between EEEC and VAMED
    เมื่อวันที่ 5 เดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ ฯ ตกลงทำความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ กับทางบริษัท VAMED Healthcare Services (ประเทศไทย) จำกัด
Updated August 17,2014
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างขอบเขตการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือของ บริษัท แสงไทยบางปะกงจำกัด
    เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ศาลาตาม่อม วัดกลางบางปะกง โดยนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการ และนายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช ผู้แทนศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 191 คน


Updated September 3,2014
CopyRight 2004-2013 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by RoarOrganizer.com
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ค.3) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังการผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เอกสาร : จดหมายเชิญประชุม/ประกาศประชุม/กำหนดการ/แผนที่/แบบตอบรับการประชุม
 • ประสานงาน โดย คุณอัญชลี กล่อมกล่ำนุ่ม   ๐  ๒๙๔๒  ๘๔๑๐ ต่อ ๑๑๖-๑๑๗
 • กรุณาส่งแบบตอบรับ หรือโทรยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗


Updated August 21,2014
พิธีเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
 • วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 • ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปี ๒๕๕๗ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
 • วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 • เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 • ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • แผนที่ และกำหนดการ คลิกที่นี่
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาลินี เพ็ชร์ชะ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๔๑๐ ต่อ ๑๐๖
 • ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
Updated September 18,2014
Updated August 26,2014
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย”
    การประชุมสัมมนา  “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย” “Seminar on Environmental Friendly Energy, Appropriating for Thailand”จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) งานจะมีในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๕ น.
ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงาน คุณพัชรนันท์ (มล : 081-755 2218)

Updated October1,2014
เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review) (ครั้งที่ 3) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังการผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
    ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ TMP จัดการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสัมมนา “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย”
    การประชุมสัมมนา  “พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเทศไทย” “Seminar on Environmental Friendly Energy, Appropriating for Thailand” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) จัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๑๕ น. ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Updated October3,2014
Updated October6,2014
โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน ปี 2557
    ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามขอบเขตงานได้ดำเนินการทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชนและโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง  ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557  ส่วนศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลภาคใต้ ดำเนินการเปิดในเดือนพฤศจิกายน 2557 รายละเอียดการทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลแต่ละแห่ง ได้แก่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 1. ชุมชนปลอดขยะ Zero waste ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  http://youtu.be/KuruLPqNx6w
 2. ชุมชนปลอดขยะ Zero waste บ้านดงอินตา อ.แม่ใจ จ.พะเยา  http://youtu.be/_F6uD8zTLxg
 3. ชุมชนปลอดขยะ Zero waste บ้านทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ http://youtu.be/qZuG7sSF_qA
 4. ชุมชนปลอดขยะ Zero waste บ้านป่าเส้า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน http://youtu.be/p58ZKbBo7WA
 5. ชุมชนปลอดขยะ Zero waste  บ้านโพนแดง อ.นาแก จ.นครพนม http://youtu.be/smBChVLY3ho
ภาคใต้
 1. ชุมชนปลอดขยะ บ้านควนโดนใน อ.ควนโดน จ.สตูล http://youtu.be/j-OQpkMARqo
 2. ชุมชนปลอดขยะบ้านควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล http://youtu.be/1q2sy7wM34s
 3. ชุมชนปลอดขยะโรงเรียนบ้านนาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา http://youtu.be/zWhjT2PZ2a4
ประสานงาน : คุณรุ่งอรุณ  แจ้งสว่าง โทร 02-9428410 ต่อ 113 โทรสาร 02-9428410 ต่อ111
Updated November26,2014
ขอเชิญพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๔)
    จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๔) โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน) เป็นที่ปรึกษาดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันการดำเนินการในด้าน Green Industry ของจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
    ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท  ห้องโลตัส ชั้น ๓ จังหวัดปทุมธานี
Updated December17,2014
Updated December11,2014
Updated December22,2014
เอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓
    การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(Public Review)(ค.3)โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) การขยายกำลังการผลิตลวดทองแดง บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา