ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว แขวงจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  19000
 • อาคาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือ RDIPT ชั้น 3
 • โทรศัพท์  02-942-8410 และ 02-942-7180
 • โทรสาร    02-942-8410 ต่อ 111
 • website  www.eeec.eng.ku.ac.th
 • e-mail    fengkaw [@] ku.ac.th
The Energy and Environmental Engineering Center  [EEEC]
Faculty of Engineering. Kasetsart University (Bangken Campus)

Address:
 • RDIPT Building
 • 50  Ngam wong wan Rd.
 • Lardyaw , JatuJak , Bangkok. Postcode 10900,Thailand.
 • Tel. (+66)029428410
 • Tel. (+66)029427180
 • Fax. (+66)029428410 Ext.111
CopyRight 2004-2019 @ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th
e-mail : fengkaw@ku.ac.th , Support IE , Firefox, Crome
Design by www.debut.in.th